Κατάσταση Επεισοδίων

 
Πρόοδος Επεισοδίων
Εύρεση Raw
Μετάφραση
Χρονισμός
Εφέ
Διορθώσεις
Κωδικοποίηση
Έλεγχος Ποιότητας
 
Πρόοδος Επεισοδίων
Εύρεση Raw
Μετάφραση
Χρονισμός
Εφέ
Διορθώσεις
Κωδικοποίηση
Έλεγχος Ποιότητας
 
Πρόοδος Επεισοδίων
Εύρεση Raw
Μετάφραση
Χρονισμός
Εφέ
Διορθώσεις
Κωδικοποίηση
Έλεγχος Ποιότητας
 
Πρόοδος Επεισοδίων
Εύρεση Raw
Μετάφραση
Χρονισμός
Εφέ
Διορθώσεις
Κωδικοποίηση
Έλεγχος Ποιότητας
 
Πρόοδος Επεισοδίων
Εύρεση Raw
Μετάφραση
Χρονισμός
Εφέ
Διορθώσεις
Κωδικοποίηση
Έλεγχος Ποιότητας
 
Πρόοδος Επεισοδίων
Εύρεση Raw
Μετάφραση
Χρονισμός
Εφέ
Διορθώσεις
Κωδικοποίηση
Έλεγχος Ποιότητας